groen_stempel.jpg
schaduw

informatiepanelen

sitebeelden-rd

sitebeelden-br

Beleefpad door de loopgraven

Beleefpad door de loopgraven

Staatsbosbeheer gaf opdracht voor een beleefpad aan te leggen door het verdedigingswerk Werk aan de Groeneweg, dat deel uitmaakt van De Hollandse Waterlinie. Het werk bij Houten is in twee fases gebouwd, namelijk rond 1914-1918 (WOI toen NL neutraal bleef) en 1932 -1940 (in de aanloop naar WOII, die in NL snel beslist werd door luchtaanvallen).

Het Werk aan de Groeneweg is ooit aangelegd om Fort Honswijk tegen aanvallen uit het Oosten te beschermen. In het Fort waren soldaten gelegerd en lag materiaal opgeslagen. Korporaal Blankenstein en soldaat Vendrig doen hun verhaal in een boeiende route over het terrein. Op een tiental panelen. Zij vertellen over groepsschuilplaatsen, kazematten en loopgraven. De twee militairen wijzen ook op de natuur ter plaatse: kikkers, padden, distels, watermunt en watervogels. Focuskijkers vestigen de aandacht op specifieke onderwerpen en geven de looprichting aan voor de recreant.

dierspellenInteractieve dierspellen

twentserondjesRouteApp Twentse Rondjes (white label)

Outdoorgame - iBeleefpad Superboom