blauw_stempel-30.jpg
schaduw

informatiepanelen

sitebeelden-rd

sitebeelden-br

De Delftlandse Trekvaarten

De Delftlandse Trekvaarten

De erfgoedlijn Trekvaarten is een van de zeven erfgoedlijnen van de provincie Zuid-Holland en beperkt zich tot de Haarlemmertrekvaart, de Vliet, de Schie en de Delflandse trekvaarten. De vaarroute door Delfland ligt grotendeels in een open landschap met belangrijke natuur- en cultuurhistorische waarden.

Gemeente Midden-Delfland heeft Buro Kloeg gevraagd deze waarden in de vorm van aantrekkelijk vormgegeven informatiezuilen beter onder de aandacht te brengen.
In eerste instantie zijn er 3 zuilen ontwikkeld. In Den Hoorn, Schipluiden en Maasland.
De gemeenten heeft de wens uitgesproken om in de komende maanden meer informatiezuilen te realiseren.
Op 10 september is de zuil in Schipluiden feestelijk onthuld.

Buro Kloeg heeft het ontwerp, de opmaak, productie en plaatsing voor deze informatiezuilen verzorgd.

dierspellenInteractieve dierspellen

twentserondjesRouteApp Twentse Rondjes (white label)

Outdoorgame - iBeleefpad Superboom