rood_stempel.jpg
schaduw

Huisstijl Boeren met Uitzicht

Organisatie voor particulier en agrarisch natuurbeheer

Particuliere Natuurparels

SBNL verbindt particuliere landgoedeigenaren. Onder de naam Natuurparels willen zij landelijke en agrarische natuurgebieden onder de belangstelling brengen van bezoekers. In samenwerking met Buro Kloeg is een herkenbare en eenduidige huisstijl ontwikkeld die wordt toegepast op briefpapier, naam- en regelgevingborden en informatiepanelen.