geel_stempel.jpg
schaduw

Informatieborden visdoorgangen

Waterschap Brabantse Delta

informatieborden visdoorgangen

Ooit gehoord van vissen die de trap nemen?

Voor een gezonde vispopulatie in de beek is een goede waterkwaliteit alleen, niet voldoende. Vissen moeten zich ook kunnen verplaatsen naar geschikte gebieden om zich voort te planten, te verschuilen of te voeden. Door stuwen in de beek, wordt het voor vissen echter moeilijker om zich te verplaatsen. Daarom worden visdoorgangen aangelegd in de vorm van trapjes. Zo kunnen vissen als het ware naar boven zwemmen. De Vereniging Waterschappen van Nederland en België realiseren in de beken Mark en Kleine Aa dergelijke visdoorgangen. En informeren bezoekers hierover via een reeks van informatieborden langs deze stromen. Ook onder water blijkt er heel wat te beleven.