geel_stempel.jpg
schaduw

Visie

Bezoekerscentra en musea

Hoe presenteert u uw gebied?

Buro Kloeg is gespecialiseerd in buitencommunicatie. Het toegankelijk maken van gebieden met informatiepanelen, routekaarten en –palen was lange tijd de kerncompetentie. In het verlengde daarvan is Buro Kloeg ook bezoekerscentra gaan inrichten. Een gebied wordt nu eenmaal interessanter als een bezoeker zich eerst heeft kunnen oriënteren en informeren. Een bezoekerscentrum wordt gezien als de toegangspoort tot het gebied. Eerst naar binnen dus. Opdat buiten nóg boeiender wordt.

Daarbij biedt een bezoekerscentrum ook de mogelijkheid om mensen te ontvangen voor een excursie, leden te werven of een kop koffie te drinken. Het is een verzamelpunt en startpunt van activiteiten.

Een geïntegreerde benadering

Hoe maak je een gebied nóg boeiender? Volgens Buro Kloeg door het verhaal over dat gebied te vertellen. Het verhaal van unieke en typerende natuurwaarden. In samenhang met de aanwezige cultuurhistorie. Buro Kloeg wil natuur en cultuur in één geïntegreerd concept presenteren. En dat beleefbaar maken voor de bezoekende doelgroep. De Buro Kloeg-benadering is het buiten naar binnen brengen. En de bezoeker van binnen weer naar buiten.

Kijk op tentoonstellingen en exposities

Een bezoekercentrum of museum, dat door Buro Kloeg wordt ingericht, brengt de wisselwerking tussen buiten en binnen op gang. De geboden informatie wordt direct beleefbaar. Voor alle zintuigen. Niet alleen het hoofd wordt aangesproken. Maar ook het gevoel. En er moet ook nog wat te dóen zijn.

Dat Buro Kloeg specialist is in buitencommunicatie, kun je ook binnen zien: de ontwerpen van de inrichtingen zijn robuust en degelijk. De vaak beperkt bemande centra kunnen zo tegen een stootje van al te enthousiaste bezoekers.

De communicatiemiddelen die Buro Kloeg ontwerpt, zijn degelijk en tegelijk verfijnd. Modern, jong, speels. Zowel qua ontwerp als wat betreft de gebruikte materialen. Het zijn zomaar wat kwalificaties, die opdrachtgevers ons als compliment hebben meegegeven.

Praktische aanpak

Om tot een inrichting te komen die zowel opdrachtgever als bezoeker aanspreekt, hanteert Buro Kloeg een stapsgewijze aanpak. Een goede fasering is belangrijk omdat het structuur geeft aan het proces. Een stappenplan geeft inzicht in welk stadium het project zich bevindt. In de fasering zijn duidelijke beslissingsmomenten gemarkeerd. Hier toetst de opdrachtgever of zijn gewenste einddoel inderdaad dichterbij komt conform zijn plan. In een oriënterende kennismaking laten we u graag zien hoe dat stappenplan is opgebouwd en tot resultaat leidt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.