geel_stempel.jpg
schaduw

Bezoekerscentrum

Nationaal Landschap De Hoeksche Waard

bezoekerscentrum hoekschewaards landschap

Groeten uit de Hoeksche Waard

De Hoeksche Waard is een van de 20 Nationale Landschappen in ons land. Een uniek landschap. De openheid van het agrarisch cultuurlandschap, de dijken en kreken, het eilandkarakter en de daarmee samenhangende natuur zijn de kernkwaliteiten. Zij vormen de identiteit van dit Nationaal Landschap. Om de recreant kennis te laten maken met het gebied is een bezoekers- en kenniscentrum geopend. Buro Kloeg heeft als ontwerpbureau een totaalconcept ontwikkeld onder de titel “Groeten uit de Hoeksche Waard”. Via mega nostalgische ansichtkaarten, met de iconen uit de streek, kon heel veel gecommuniceerd worden. Leuk is ook dat die ansichtkaarten door bezoekers verstuurd kunnen worden. Het ging hier om de tentoonstellingsruimte, de educatieruimte, de reizende tentoonstelling, de winkel en de expositieruimte.